Te Reo Māori Year 8

8REO
Course Description

Teacher in Charge: Mr G. Bohte

Te reo me Tikanga Māori:  This course covers Māori language and customs, conversational Māori and learning about historical and contemporary culture (Karakia, Mihi, Pepeha, games (Ki-o-rahi), celebration’s (Matariki), Te wiki o te Reo Māori).


Pathway

Te Reo Year 9